อนุทิน 104398 - มะปรางเปรี้ยว

ธรรมชาติให้บทเรียนที่ดีเสมอ เพียงแต่เราจะมีสติพอที่จะเห็นบทเรียนนั้นหรือไม่ หากเห็นทันก็จะได้เรียนรู้ทำแบบฝึกหัดอย่างมีสติ แต่หากไม่ทันเห็นหรือเห็นไม่ทัน ความยากก็จะขยับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ..... ขอบคุณธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ ^_^

เขียน 06 Feb 2012 @ 00:55 () แก้ไข 06 Feb 2012 @ 12:33, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น้องมะปรางเข้าถึง "เซน" ;)...