อนุทิน #104392

5 กพ.55 จะตั้งเอ๋ย ตั้งใจ ให้ยิ่งแล้ว ฝังรากแก้ว ยิ่งมั่น ตรงมุ่งหมาย จะฝากใบ ดอกผล กรุ่นกำจาย หยั่งรากลึก สุดสาย ในแผ่นดิน

เขียน:

ความเห็น (0)