อนุทิน 104355 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

อากาศที่เขาค้อวัลเลย์ ฝนตกปรอยๆๆ

เขียน 04 Feb 2012 @ 10:10 () แก้ไข 05 Feb 2012 @ 10:08, ()


ความเห็น (4)

การตอบสนองความพึงพอใจได้ น่าจะเป็นการทำ lean

เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว

ปีนี้ผู้ใช้บริการพึงพอใจทั้งแพทยื พยาบาลประมาณ 100 %

เหตุผลที่มารักษา เพราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แต่ข้อเสนอแนะ คือ ลดการรอ

เขียนเมื่อ 

ฝนตกไหมครับเช้าวันนี้พี่แก้ว

ฝนตกปรอยๆตลอดวัน จนสัมมนาเสร็จ แดดเริ่มจะออกตอนเสร็จการสัมมนา ผล ทำให้การสัมมนาได้คุยกันมากขึ้น