อนุทิน 104328 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ได้รับคำสั่งให้ประชุมแทนผู้ช่วยฯ เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ท่านตามที่ท่านได้มอบหมายให้เข้าประชุมแทนในฐานะผู้แทนผู้บริหาร จะพยายามตั้งใจฟังและนำเสนอท่านให้เต็มที่

  เขียน:  

ความเห็น (0)