อนุทิน 104261 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

การสอนงานวิจัยวันนี้ ๑ กพ.๕๕ นิสิตได้ส่งเครื่องมือการวิจัย ปรากฎว่า บางท่านยังไม่เข้าใจว่าเครื่องมือจะเอาไปทำอะไร ต้องกลับมาทบทวนว่า ตนเองได้อธิบายได้ชัดแล้วหรือยัง ก็ทดสอบโดยถามเกี่ยวกับเครื่องมือกับนิสิตภายในห้อง ส่วนใหญ่ตอบเหมือน ใกล้เคียงกัน จึงถามทั้งหมดอีกว่าท่านใดเข้าใจเป็นอย่างอื่น (ไม่มี) พอตรวจเอกสารก็พบว่าไม่เข้าใจจริงๆ ไม่ได้แกล้ง จึงได้จัดเวลาให้เข้าพบท้ายของแต่ละวัน วันละ ๓๐ นาที ปัญหานี้ไม่ลงมือไม่พบ จะต้องจบให้ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

เขียน 01 Feb 2012 @ 16:38 ()


ความเห็น (0)