อนุทิน 104242 - โสภณ เปียสนิท

เจ็ดสิบปีที่ผ่านนานนักหนา

ควรถึงคราลาพักสักวันหนึ่ง

ด้วยรู้ว่าหน้าที่มีรัดรึง

และวันซึ่งจากลามาใกล้นัก

เขียน 01 Feb 2012 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)