อนุทิน 104242 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

เจ็ดสิบปีที่ผ่านนานนักหนา

ควรถึงคราลาพักสักวันหนึ่ง

ด้วยรู้ว่าหน้าที่มีรัดรึง

และวันซึ่งจากลามาใกล้นัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)