อนุทิน #104242

เจ็ดสิบปีที่ผ่านนานนักหนา

ควรถึงคราลาพักสักวันหนึ่ง

ด้วยรู้ว่าหน้าที่มีรัดรึง

และวันซึ่งจากลามาใกล้นัก

เขียน:

ความเห็น (0)