อนุทิน 104220 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๙๐ |

ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ได้ข่าวจากคุณฐาปนีย์ ข่าว ๓ มิติว่า "เดลินิวส์" ได้ขอให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ออกอากาศเมื่อคืน ๓ โรงเรียน โดยจะบริจาคเครื่องกีฬาและสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน

หนึ่งในนั้น มีโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ของท่าน ผอ.วัฒนา ด้วย

ขอบคุณช่อง ๓ ที่ท่านได้ทำหน้าที่เผยแพร่การขาดโอกาสทางสังคมของคนในชาติเราครับ

ภาพข่าวที่ออกมา ... เห็นหน้าครู ก็ร้องว่า "ลูกศิษย์เฮาอีกแล้ว" 555

เขียน 31 Jan 2012 @ 17:48 ()


ความเห็น (0)