อนุทิน 104214 - [ SD - SPT_SBT ]

คุณอยากเห็นอนาคตของชาติเป็นอย่างไร?  เมื่อปัจจุบันของชาติเป็นแบบนี้

สิ่งที่สำคัญสุดในปัจจุบันนี้ต่ออนาคตของชาติ คือ "ครู" ไม่ใช่พ่อแม่ เพราะ พ่อแม่ก็ฝากความหวังไว้ที่ครู ปัจจุบันพ่อแม่ทำงานทั้งสองท่านจึงไม่มีเวลาอบรม  พ่อแม่บางคน รักชอบอะไรลูกก็ต้องรักชอบด้วย เกลียดชังอะไรก็ต้องเกลียดชังด้วย ปลูกฝังในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง

เราเห็นข้องบกพร่องของชาติบ้านเมืองประชาธิปไตยของเรามาเยอะแล้ว

อาจเป็นเพราะคนปัจจุบันของชาติฝากความหวังไว้กับอนาคตมากเกินไปคิดว่าตอนนี้อะไรก็ได้อนาคตของชาติจะทำให้ดีเอง แต่เราลืมคิดว่า ปัจจุบันของชาติก็คืออนาคตของชาตินั้นเอง เพราะแม่พิมพ์เป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์ก็เป็นแบบนั้น แม่พิมพ์อันเดียวได้ผลิตภัณฑ์เป็นแสน เป็นล้าน ให้ออกสู่สังคมได้ชื่นชมได้ลิ่มรสผลิตภัณฑ์ของตัวท่านเอง

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่จะชี้นำชาติบ้านเมืองคือ "ครู" ไม่ใช่ใคร สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ครูต้องให้ศิษย์คือคุณธรรม จริยธรรม สองสิ่งนี้ขาดไม่ได้จริงๆ

จึงฝากบทความนี้มา บูชาครู

เขียน 31 Jan 2012 @ 12:34 ()


ความเห็น (0)