อนุทิน 104198 - ปัณณ์ปาลี ศิริธุวานนท์

ภารกิจงานวันนี้

 ครึ่งวันนี้เคลียงานไปได้เยอะ ได้แก่
 1.  ตรวจสอบโครงการ 6 โครงการ พร้อมจัดพิมพ์ เพื่อเสนอหัวหน้างานแผนงานโครงการ
 2.  ส่งข้อมูล EIS ไตรมาศ 1 ผ่านทาง e-mail และจัดเอกสารส่ง สนง.กศน.จังหวัดนนทบุรี ในวันพรุ่งนี้
 3.  เทียบโอนผลการเรียนให้กับนักศึกษาที่ตกค้าง จำนวน 1 รายการ
ช่วงบ่ายเหลืองาน
 1.  เตรียมเอกสารเบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ล่าสุด)
 2.  ติดตามรูปถ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) นักศึกษาที่เหลือ
 3.  หาไฟล์เชิญประชุม-ใบลงชื่อ ให้ครูกศน.ตำบลบางตลาด
เขียน 30 Jan 2012 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)