อนุทิน 104141 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

คำควรคิด จาก ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก

                             112

ความคิดเอาชนะความรู้สึกไม่ได้ ที่เรานับถือศาสนาพุทธเป็นไปอย่างแบบประเพณี

                      นั่นก็ คือแค่ความคิด 
      นั่นเท่ากับเราไม่ได้ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
   มีหรือที่เราจะเอาชนะความรู้สึกที่กำลังหลงติดยึดกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
                      ซึ่งนั่นไม่ใช่ทางดับทุกข์
เขียน 27 Jan 2012 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)