อนุทิน 104136 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๗๘ |

สิ่งที่ต้องเร่งรีบปฏิบัติในตอนนี้ ก็คือ ...

ภาระงานสอน ... เนื่องจากเป็นภาคเรียนที่สอนมากหมู่เรียนเกินไป ทำให้งานทับถม

ภาระงานคณะ ... คณะฯ ด้วยรองฯ ที่ทำงานด้วยต้องขับเคลื่อนโครงการใหญ่ที่จะผลิตครูเป็นครูที่ดี ครูที่เก่ง ตั้งแต่หัวจรดเท้า ทำให้ครึ่งปีแรกของปี ๕๕ ทำงานตลอด เพราะนักศึกษารุ่นนี้กำลังจะเข้ามาแล้ว

ภาระการย้ายของออกจากอาคาร ... มหาวิทยาลัยมีโครงการทุบตึกเก่าแล้วสร้างอาคารใหม่ ๓ อาคารรวดของคณะฯ ทำให้หลังภาคเรียนนี้จะำไม่มีห้องทำงานเป็นของตัวเองอีกแล้ว ต้องไปยืมใช้ห้องพักที่อาคารอื่น ครุภัณฑ์หลวงก็ย้ายได้ส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนของส่วนตัวต้องเอากลับมากองไว้ที่บ้านก่อน งานนี้ค่อนข้างมึนหน่อย เพราะด้วยความเป็นวิชาชีพสร้างสื่อการสอน สื่อกองทับหัวแน่นอน

เขียน 27 Jan 2012 @ 10:52 () แก้ไข 27 Jan 2012 @ 21:46, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ภาระงานหลังสุดนี้ "หนัก" ของจริงเลยนะคะ :)

เขียนเมื่อ 

หนักอึ้งเลยครับ คุณหมอบางเวลา ป. ;)...

สมบัติสะสมไว้หลายปี ถึงคราวเีคลียร์ให้พ้นเส้นทาง

เพื่อเริ่มเก็บสะสมใหม่ 555