อนุทิน 104131 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

  ติดต่อ

คำควรคิดจาก ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก

116

  หลักพุทธปรัชญา พยายามเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติ 
               จึงน่าจะเป็นศาสตร์ที่บำรุงจิตใจโดยแท้
  ส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พยายามพิชิตธรรมชาติ จึงน่าจะเป็นศาสตร์ที่เปรียบดัง
      อาวุธร้ายที่อยู่ในกำมือเด็ก มันจึงล่อแหลมที่จะก่ออันตรายได้ทุกเมื่อ
     ด้วยเหตุนี้ ในเมื่อเรายังอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แล้วเราจะเลือกเดินทางใด
  เขียน:  

ความเห็น (0)