อนุทิน 104122 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

กานดาน้ำมันมะพร้าว ขอรบกวนผู้ใช้น้ำมันมะพร้าวเขียนเล่าประสบการณ์ การใช้น้ำมันมะพร้าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ฯ เพื่อรวบรวมนำไปเขียนหนังสือ ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้น้ำมันมะพร้าว โดยหนังสือจะจัดพิมพ์ที่กรุงเทพโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว แห่งประเทศไทย ฯ

http://gotoknow.org/blog/kanda01/476394

ส่งให้กานดาน้ำมันมะพร้าว ได้โดย ทางจดหมาย ส่งที่ กานดา แสนมณี 117/1 ถ. ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 หรือทาง e-mail: [email protected] และ [email protected]

เขียน 26 Jan 2012 @ 20:01 ()


ความเห็น (0)