อนุทิน 104075 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกท้อแท้กับการอบรมกิริยามารยาทให้นักเรียน คนแล้ว คนเล่า รุ่นแล้ว รุ่นเล่า โรงเรียนแล้ว โรงเรียนเล่า ยิ่งนับวันเด็กไทยยิ่งไร้ระเบียบวินัย.... ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ คนเป็นครูไม่ทำ อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร ?

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

Large_0005d8 

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB

รู้สึกเหมือนกันเลย...

  • ขอบพระคุณดอกไม้้กำลังใจจากทุกท่าน
  • ขอบพระคุณพี่ใหญ่สำหรับภาพอนาคตของชาติ
  • ขอบพระคุณ  คุณครูป.๑ เป็นกำลังใจให้่เช่นกันนะคะ