อนุทิน 104070 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิเลสเกิด ความทุกข์เกิด มันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของเรา

  • เรา คือ ควาย 
  • สังโยชน์ คือ เชือก
  • โลก คือ หลัก

สังโยชน์นี่แหละตัวสำคัญนัก ผูกควายไว้กับหลัก ทำให้มนุษย์ต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ไม่รู้จักจบจักสิ้น  ควายก็ดี เชือกก็ดี หลักก็ดี มันไม่รู้จักกันหรอก ทุกตัวไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้น ของสวยมันก็ไม่เคยบอกว่ามันสวย ความจริงมันอยู่ของมันเฉยๆ ตาก็ไม่รู้จักว่าอะไรสวยอะไรไม่สวย ตาเป็นแค่ตัวผ่าน ...สังโยชน์คือตัวแสบ เป็นตัวกำหนดว่า สิ่งนั้นงามสิ่งนั้นไม่งาม แล้วก็ปล่อยให้จิตปรุงแต่งต่อไป  เราจึงจำเป็นต้องหาทางตัดเชือกให้ได้ ใช้ปัญญาเป็นมีดตัดให้ขาด

ไม่มีมีด เชือกไม่มีทางขาด ควายก็ไม่อาจเป็นอิสระได้เลย...

เขียน 24 Jan 2012 @ 15:21 () แก้ไข 24 Jan 2012 @ 20:14, ()


ความเห็น (0)