อนุทิน 104061 - ปัณณ์ปาลี ศิริธุวานนท์

วันนี้ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ได้รับความรู้มากมาย ซึ่งท่านให้ความรู้การทำ KM ด้วยชุมชนออนไลน์ เริ่มจากเบื้องหหลังความคิดจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จนถึงการสร้างบล็อก gotoknow ในการจัดการความรู้ในองค์กร แง่คิดที่ได้จากการอบรมนั่นคือ (1) ก่อนให้ความรู้ภาคปฏิบัติ ควรให้ความรู้ที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังความคิดจากทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หรือความสำคัญที่ต้องอบรมเรื่องนั้นๆ แต่ต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายเช่นกัน (2) มีความรู้ต้องแบ่งปัน (3) คิดให้เป็นระบบ ครบวงจร อย่างสร้างสรรค์ รู้จักแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม

เขียน 24 Jan 2012 @ 09:51 ()


ความเห็น (0)