อนุทิน 104058 - ชาญโชติ

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ได้ปรึกษากับท่าน ผู้อำนวยการ และคณะบริหารของ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ในฐานะที่ผมได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ได้หารือถึงแผนการศึกษาปี 2555 ที่จะทำให้นักศึกษาที่จบในแต่ละสาขาได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการและนักศึกษาถูกจองตัวก่อนจบการศึกษา จะมีการทำงานร่วมกันทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ และสถานประกอบการ ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และความสามารถในการทำงาน มีจริยธรรม และทัศนคติที่ดี เป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาสังคมและเป็นคนดีของประเทศชาติ

เขียน 23 Jan 2012 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)