อนุทิน 104026 - บัวปริ่มน้ำ

ความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจ และเอื้ออาทร ต่อกันและกัน มันยิ่งใหญ่กว่าภู ผา ซะอีกแน่ะ แค่บอกว่า ช่วยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน เท่านั้น ก็สุขใจแ้ล้วแหล่ะ..

เขียน 23 Jan 2012 @ 05:03 ()


ความเห็น (0)