อนุทิน 103960 - นาย อภิภู คหินทพงศ์

  ติดต่อ

วันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.

เข้าร่วมอบรม อบรมการจัดการความรู้ในองค์การ ผ่านเว็บบล็อก GoToKnow.org  รุ่นที่ 2  ณ กศน.จังหวัดนนทบุรี อ.บางใหญ่

 

 

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)