อนุทิน 103960 - นาย อภิภู คหินทพงศ์

วันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น.

เข้าร่วมอบรม อบรมการจัดการความรู้ในองค์การ ผ่านเว็บบล็อก GoToKnow.org  รุ่นที่ 2  ณ กศน.จังหวัดนนทบุรี อ.บางใหญ่

 

 

 

 

เขียน 20 Jan 2012 @ 10:20 ()


ความเห็น (0)