อนุทิน 103947 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

เช้าวันนี้ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนพลังของแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติดโดยบูรณาการกับการเข้าค่ายลูกเสือ ของโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย วิทยากรจากค่ายบดินร์เดชาและพระคุณเจ้า พิธีเปิดโดยนายแพทย์สุรพร ลอยหา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน รวม ๕๐๐๐ คน วิทยากร บรรยายพิเศษจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นเรื่องคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน สาระสำคัญสรุปได้ว่า  การกระทำใดๆก็ตาม ต้องไม่ทิ้งความเป็นปัจจุบัน คือการมีสติอยู่ทุกเวลา ท่านยกตัวอย่างในหลวงไปพระราชทานปริญญาบัตรที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงพัก อธิการบดีเห็นเหงื่อของพระองค์ ทูลถามว่าทรงเหนื่อยรือไม่ พระองค์ตอบว่า "คือการปฏิบัติธรรม" หลวงพ่อพุทธทาสท่านอ่านหนังสือด้วย สอนคนไปด้วย เขียนหนังสือด้วย ท่านบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ท่านวิทยากรทำความสะอาดบริเวณบ้านท่ามกลางแดดร้อน เหลื่อไหลเป็นทางเหนื่อยก็พักจนสำเร็จ ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะตระหนักถึงคำของในหลวง นี้คือการปฏิบัติธรรม คือการทำอะไรให้ใจเป็นปัจจุบัน เราจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อย เยาวชนไทยหากมีสติ ฝึกฝนตนเอง ตามกติกาของสังคม เช่นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีก็จะทำให้เราแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ  เยาวชนที่เข้มแข็งในวันนี้จะนำพาชุมชนให้แข็งแรง สังคมก็จะสงบสุข การอบรมเข้มครั้งนี้ ใช้เวลา ๓ วันคือ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ต.กระโสบ ใกล้กับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุบลราชธานี.

เขียน 19 Jan 2012 @ 14:02 () แก้ไข 20 Jan 2012 @ 11:07, ()


ความเห็น (0)