อนุทิน 103937 - ทายาทศาสนา

ปรัชญาชีวิต ชีวิตย่อมแปรผัน สิ่งสำคัญอย่าประมาท สิ่งผิดพลาดคือบทเรียน สิ่งพากเพียรคือลาภผล สิ่งช่วยตนคือปัญญา สิ่งบูชาคือบุญคุณ สิ่งค้ำจุนคือแม่พ่อ สิ่งเสริมต่อคืออาจารย์ สิ่งบันดาลคือเงินตรา สิ่งปรารถนาคือความสุข
อยู่ให้เขารัก จาดไปให้เขาเสียดาย ตายไปให้เขาคิดถึง ดูคนให้ถูก แต่อย่าดูถูกคน เกรงใจทำให้เสียงาน สงสารทำให้เสียหาย มักง่ายทำให้เกิดทุกข์
รักสนุกทำให้เสียคน สาธุๆๆ

เขียน 19 Jan 2012 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)