อนุทิน 10391 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

กิจการงานภายนอกนั้นยุ่งได้ แต่กิจการงานภายในนั้นควร "สงบ"
สงบจากสิ่งที่มากระทบทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น จาก และจากใจที่ก่อให้เกิดขึ้นเอง

สงบแล้วกายก็สบาย ใจก็สบาย
ใจดี ใจสบาย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)