อนุทิน 103906 - รีไซเคิลแมน

เปลี่ยนโลกมาตามเรา

  • หาก "เรา" เปลี่ยนไปตามโลก
  • เหตุเพราะใจ"เรา"อยากเปลี่ยนแปลงตามเขา นานเข้าจะทำให้เราจะไม่เหลือความเป็น "เรา"
  • เพราะความเป็น"เรา" จะถูกกลืนไปกับเขาทีละนิดจนหมด นั่นคือ "เรา" เดินตามเขา แล้วปล่อยให้เขามาครอบงำเรา
  • แต่หากจะเปลี่ยนใหม่ให้ โลกเปลี่ยนไปตาม "เรา"
  •  นั่นไม่ใช่ว่า "เรา" จะไม่รับกระแสโลก แต่เพียงให้โลกและ "เรา" เดินไปด้วยกัน
  •  "เรา" มีดีที่ ความเป็น "เรา"
  • เมื่อโลกเห็นคุณค่าของ "เรา" โลกจะเปลี่ยนไปตามเอง
  • แต่โจทย์ที่น่าคิดคือ เรามีจุดขายอะไรที่ทำให้โลกหันมามองเห็นคุณค่าของ ความเป็น "เรา"
เขียน 17 Jan 2012 @ 22:25 () แก้ไข 18 Jan 2012 @ 07:52, ()


ความเห็น (0)