อนุทิน 103903 - นางสาว สมบัติ ประกอบทอง

วันนี้ที่อำเภอบางใหญ่ฝนตกแรงมาก..เกิดอะไรขึ้น..เช้าหนาว..กลางวันร้อน..บ่ายฝนตก.. ประเทศไทย..

เขียน 17 Jan 2012 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)