อนุทิน 103902 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ที่โรงเรียนสอบกลางภาค
  • นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเดินส่งข้อสอบ ด้วยความไม่รู้ทำให้ผิดพลาดไม่ได้ดั่งใจครูอาวุโสที่คุมสอบ ดูเธอตระหนกและขวัญเสีย ยกมือไหว้ขอโทษ....
    แต่ครูอาวุโสกลับตำหนิและแสดงท่่าทางไม่พอใจ...
  • เมตตาธรรมอยู่ไหนหนอ ? ทำไมไม่พูดและคิดเชิงบวกต่อกันนะ ?
  • ฉันได้แต่สงสารน้องจับใจ  คืนนี้คงนอนฝันร้ายกระมัง ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)