อนุทิน 10389 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ชีวิตนี้อยู่ได้ก็เพราะเรามีลมหายใจ
ชีวิตนี้จะอยู่อย่างสุขได้ก็เพราะชีวิตมี "ความดี"
ความดีจะนำพาให้จิตใจเราสงบ
สงบจากกิเลสและตัณหา ซึ่งจะพาเราเร่าเร้า กระวนกระวาย
เมื่อหยุดเจ้ากิเลสและตัณหาเสียได้ กายก็สบาย จิตใจก็สบาย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)