อนุทิน 10389 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ชีวิตนี้อยู่ได้ก็เพราะเรามีลมหายใจ
ชีวิตนี้จะอยู่อย่างสุขได้ก็เพราะชีวิตมี "ความดี"
ความดีจะนำพาให้จิตใจเราสงบ
สงบจากกิเลสและตัณหา ซึ่งจะพาเราเร่าเร้า กระวนกระวาย
เมื่อหยุดเจ้ากิเลสและตัณหาเสียได้ กายก็สบาย จิตใจก็สบาย...

เขียน 08 Jun 2008 @ 19:53 ()


ความเห็น (0)