อนุทิน 103889 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันที่ ๑๗ มกราคม๒๕๕๕เวลา ๙.๓๐ น.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สาระสำคัญคือ การพิจารณาเรื่องการเปิดป้ายโรงเรียนใหม่ การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยจัดเป็นกองผ้าป่า ข้าวเปลือกและยางพาราแผ่นใหญ่ กำหนดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป งานนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัด, รองเจ้าคณะจังหวัดและบุคลากรของมหาจุฬาฯอุบลราชธานี ตลอดทั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่๒๙ เป็นอย่างดียิ่งในการให้ข้อมูล จึงขอขอบคุณทุกไว้ ณ โอกาสนี้

เขียน 17 Jan 2012 @ 16:48 ()


ความเห็น (0)