อนุทิน 103883 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

ได้เข้าชมบล๊อกของท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช ท่านได้เขียนไว้ดีมาก เกี่ยวกับบทบาทของสภามห่วิทยาลัย ประกอบกับภาพถ่ายการประชุมสภากลางทุ่งนา เป็นภาพสะท้อนสังคมไทยที่ที่มีทั้ง Gobal /Local ได้เป้นอย่างดี ปราชญ์ทางการศึกษาที่เป็นภูมิปัญญาของชาติเหล่านี้ การเข้าถึงข้อมูลของท่านเป็นไปได้ยากมาก เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่สุดยอดที่ท่านได้กรุณานำมาถ่ายทอดใน Leanning Communities นี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)