อนุทิน 103877 - น้อย น้ำพอง

...วันเด็กพึ่งผ่านพ้นไป ได้แต่นึกในใจหากถามเด็กไทยจะมีซักกี่รายนะที่อยากจะเป็นเกษตรกร(แม้แต่ลูกของเกษตรกรเอง).

.....วันนี้คุณลุง(รศ.ดร.ประจิต มหาหิง)มาที่สวน ทุกครั้งที่ท่านมาที่สวนทำให้ข้าพเจ้าได้เพิ่มพูนข้อคิด แนวทางปฏิบัติสำหรับการก้าวเดินในชีวิตเสมอ.วันนี้ก็เช่นเดียวกัน(นับเป็นของขวัญจากครู)ที่ท่านได้ให้แนวทางปฏิบัติงาน-หลักการปฏิบัติ รวมถึงมุมมองชีวิตจากการรับฟังบทสนทนากันของผู้ใหญ่.

...แม้โลกจะเปลี่ยนผ่านมาถึงจุดพัฒนาวิถีชีวิตโดยการพึ่งพาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ แต่สิ่งสำคัญกว่าเทคโนโลยีคือการพึ่งพาตนเองและจุดยืนของตนเอง(เป็นการแปลความหมาย ของประโยคที่คุณลุงได้ย้ำกับข้าพเจ้าเสมอเวลามาที่สวน"น้อยต้องเป็นตัวของตัวเองนะ")

..."ประชาคมอาเซียน"วันนี้ข้อดีจากเทคโนโลยีทำให้รับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัว...

เขียน 16 Jan 2012 @ 23:28 () แก้ไข 17 Jan 2012 @ 22:08, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ!สำหรับดอกไม้กำลังใจ