อนุทิน #103870

...โลกไม่ได้ต้องการครูดีเพื่อมารับรางวัล
หากแต่ต้องการครูดีเพื่อสร้างเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรม...

                                          ธรรมทิพย์ 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)