อนุทิน 103870 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...โลกไม่ได้ต้องการครูดีเพื่อมารับรางวัล
หากแต่ต้องการครูดีเพื่อสร้างเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรม...

                                          ธรรมทิพย์ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)