อนุทิน 103870 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...โลกไม่ได้ต้องการครูดีเพื่อมารับรางวัล
หากแต่ต้องการครูดีเพื่อสร้างเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรม...

                                          ธรรมทิพย์ 

เขียน 16 Jan 2012 @ 21:30 () แก้ไข 16 Jan 2012 @ 21:38, ()


ความเห็น (0)