อนุทิน 103868 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๒๕๕ |

ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี สมเด็จพระเทพฯ ท่านจะเสด็จประเมินโครงการฯ ของโรงเรียน ตชด.ในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยผม โดยคณะผม ก็เป็นคณะหลัก ที่ทำหน้าที่ขึ้นดอยไปจัดเตรียมการรับเสด็จ ร่วมกับ ตำรวจทหาร เช่น ไปทำศูนย์เด็กเล็ก ห้องสมุดฯ สื่อการเรียนการสอน เพื่อถวายงานท่าน

ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องขึ้นดอยไปเตรียมการก่อนเป็นสัปดาห์ ตะีกี้ชมข่าวพระราชสำนักฯ ท่านได้เสด็จไปแล้ว เห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปยืนเสนอหน้าอยู่ เห็นอาจารย์ที่รับผิดชอบไปยืนรับเสด็จ เห็นนักศึกษาด้วย

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงในการทำงานเช่นนี้ ควรทำงานตลอดปี ไม่ใช่ ทำเพียงแค่ตอนท่านเสด็จ แบบนี้มันคอรัปชั่นเวลาราชการ สงสารท่าน ท่านอุตส่าห์เสด็จทุกปี

เขียน 16 Jan 2012 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)