อนุทิน 10385 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

วันนี้ความรู้ ความเชื่อในสังคมนั้นสวนทางกับความจริงนัก จนบางครั้งทำให้ความคิดของเราหักเหไป

ความคิด เหตุผลที่สั่งสมในสังคมของเราทุกวันนี้มีไว้เพื่อตัว เพื่อทรัพย์ภายนอก เพื่อตนเอง
ทรัพย์ภายนอกเช่น "ชื่อ" ซึ่งเป็นเรื่องสมมตินั้น ต้องแลกด้วยทรัพย์ภายในคือความดีอย่างมากมายเอนกอนันต์

ชื่อนั้นคือสิ่งสมมติ แต่ความกตัญญูนั้นคือ "ความจริง..."

ชื่อถึงแม้ว่าจะดีแค่ไหนก็มิสามารถเทียบได้กับความดีด้วยความ "กตัญญู..."

 

เขียน 08 Jun 2008 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)