อนุทิน 103847 - noktalay

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้วันครูร่วมตั้งใจระลึกถึงครูตั้งแต่เยาว์วัยคือพ่อแมปู่ย่าตายาย ครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ครูระดับอุดมศึกษา ศิษย์มีวันนี้เพราะมีครูที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงานค่ะ ปล. ครูนกไม่ได้ไปร่วมงานวันครูด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ แต่ตั้งใจเขียนบล็อก และเขียนบทความมอบรางวัลให้ครู

เขียน 16 Jan 2012 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)