อนุทิน 103824 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ขาวเทาดำนั้น มันอยู่ที่ศีล จักขาวหรือนิล มีศีลขีดขั้น
หากก๋ายวาจ๋า ฮักษาได้หมั้น ศีลห้าเป๋นอัน ขาวไซร้
หากมีใจ๋เขว เป๋นสุดหน่วงไว้ ก็ยังนับได้ สีเทา
วาจ๋าล่วงล้ำ ก๋ายซ้ำล่วงเขา ดำแล้วเนอเฮา เอาคืนบ่ได้.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

จิตใจ๋มนุษย์ ลึกสุดส่องถึง

บ่หันก้นบึ้ง...คลางแคลง

   หลงไหลใบหน้า เอามากึ๊ดแป๋ง

   เฮือนปอตะแคง...เพราะไว้ใจ๋เจ้า เพราะไว้ใจ๋เจ้า

             ด้วยความระลึกถึงครับ

                        รพี