อนุทิน 103815 - ชาญโชติ

เพื่อนส่งเอกสารมาให้เห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จึงขออนุญาตนำเผยแพร่ เศรษฐกิจปี 55 โดย ท่านโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 19/12/2554 ปัจจัยที่มีอิทธิผล มี 2 เรื่อง 1. มหาอุทกภัย – ผลกระทบไปอีก 12 เดือน 2. ความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก

ปัจจัยที่ 1 “มหาอุทกภัย” ส่งผลใน 2 ประเด็น 1.1 Loss – ส่วนที่หายไปแล้ว (ไปกับน้ำ) รายได้หายไป – รายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.2 Damage - ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่างๆ - Damage มี 2 ระดับของผู้ประกอบการ 1. โดนน้ำท่วมโดยตรง
2. ทางอ้อม ไม่ท่วมแต่ Supply chain กระทบ,ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวม GDP จะติดลบ

ขั้นตอนการฟื้นฟู -Big cleaning day – เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยเร็ว 80% อาจจะกลับมาได้ ใน 3 – 6 เดือน แต่อีก 20%ใช้เวลามากกว่า 6 เดือน -GDP. ในไตรมาสแรก ปี 55 อาจจะยังไม่ดีพอ เพราะยังไม่ปกติ -GDP. ในไตรมาสสอง ปี 55 ดีสุดก็แค่ปกติ -GDP. ในไตรมาสสาม ปี 55 อาจจะมากขึ้น -GDP. ในไตรมาสสี่ ปี 55 ชดเชยสิ่งที่หายไป

รายจ่าย / การจับจ่ายใช้สอย -จะอ่อนลงเพราะรายจ่ายจากความเสียหายของน้ำท่วมความต้องการอื่นๆจะลดลง ยกเว้นความต้องการที่จำเป็นในการฟื้นฟูน้ำท่วม แต่ไม่ใช่ Net Gain -เศรษฐกิจไทยปี 55 เฉลี่ย = 4.5% GDP. 6 เดือนแรกต่ำกว่า 5% และช่วง 6 เดือนหลังจะสูงกว่า 5%

ความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก 1. แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย - มีแรงกดดันให้ฝากเงินสูง ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง และดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะสูงตาม - ภาวะเงินเฟ้อ> 4% (อย่าตายใจ ถึงแม้ไม่น่าเป็นห่วง) - แน่ๆ คือไม่ใช่ดอกเบี้ยขาลง

  1. อัตราแลกเปลี่ยน – ผลจากระบบประกันภัยต่างชาติ เงินต่างชาติจะไหลเข้ามาไทย = บาทแข็ง -ขณะนี้ US$ โดนหมากบังคับ กลายเป็นสกุลที่ต้องเข็มแข็ง เพราะยุโรมีปัญหา และหยวนไม่มีความพร้อม จริงๆ แล้วบาทจะอ่อน แต่เงินต่างชาติเข้ามาจากการเคลมประกันภัยต่างชาติ บาทก็จะแข็ง = ผันผวน

2 ปัจจัยของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง** -เศรษฐกิจโลกจะชลอลงแน่นอน ทั้งจีน, อินเดีย ก็ชะลอตัว -เงินยูโร ไม่มีความชัดเจนว่าจะกลับมาเข็มแข็งได้อย่างไร = น่ากลัวมาก = คือโลกทั้งโลกจะขาดเงินสกุลหลักและเงินสกุลหลัก จะอ่อนแอ สรุป “ผันผวน,ผันผวน,ผันผวน” เกิดความกลัว เพราะไม่แน่นอน ทำให้เงินทุนชักเข้า-ออก เคลื่อนย้ายไป-มา -โลกกระทบแน่นอน ซัพพลายเชนโลกกระทบ เพราะไทยและไทยก็จะกระทบเพราะเศรษฐกิจโลกลดลง = การค้าไม่แข็งแรงนัก -พวกเรากำลังผ่านสภาพอากาศแปรปรวน ทุกท่านต้องรัดเข็มขัด = แรงต้านสูง จึงต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด -จริงๆ แล้วปี 54 เศรษฐกิจดีมากจนถึงเดือนตุลาคม 54 แต่ “เดชะกรรม” มหาอุทกภัยเกิดผลกระทบ “กว้าง – ลึก และยาว” ทำให้เกิดวาระสำคัญ 4 วาระ คือ วาระที่ 1 – จะต้องพึ่งรัฐบาล – ต้องระวัง + ดูแลเรื่องคอรัปชั่น, การบริหารจัดการ วาระที่ 2 – การปรับตัว 1. อะไรที่ต้องปรับตัวก่อน มหาอุทกภัยเกิดต้องปรับต่อ โจทย์เก่ต้องโจทย์เก่าคือ แรงงานหายาก! และค่าแรงสูงขึ้น ทางแก้คือ การใช้ความรู้ เช่น นวัตกรรม, การบริหารจัดการ = งานเข้า = งานวิจัย คือปัจจัยพื้นฐานทางปัญญา (ที่สำคัญ) เพื่อให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากฐานะปานกลาง =>สูง -ค่าแรงสูงจะทำให้ความน่ารักของประเทศหายไป เพราะไทยไม่มีทรัพยากร,ไม่มีตลาด เพราะเป็นตลาดที่โตช้า และแข่งขันสูง = Target Value Added ต้อง Proactive เทียบกับอินโด, เวียตนามน่าสนใจกว่าเยอะมากๆๆ,ไทยต้องเป็นสังคมคน, แรงงานที่มีความรู้ วาระที่ 3 พื้นที่ขยายของอุตสาหกรรม - มีปัญหาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ควรขยายในพื้นที่นอกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น นครราชสีมา, ขอนแก่น

วาระที่ 4 “เราสำคัญในซัพพลายเชนของโลก แต่เราต้องมีความพยายามให้มากขึ้นที่จะมีความสำคัญเข้ากับซัพพลายเชนในอาเซียนด้วย “นโยบายการเงิน & การคลัง กระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ประสบการณ์ของประเทศใหญ่ในโลก เช่น US., EU. US. ใช้ Stimulus (กระตุ้น) หลายครั้ง (QE) = เศรษฐกิจยังติดลบอยู่

   ใช้ ดอกเบี้ย เกือบจะ =0%
เขียน 15 Jan 2012 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)