อนุทิน #103813

บุคลากร

นายอำนาจ  ปัตตาเนย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทวีวัฒน์  แก้วหานาท ครู ค.ศ. 3

นายสุรชัย  ปีนะเก ครู ค.ศ 3

นายไสว  ประโหมด ครู ค.ศ. 2

นายสังคม  โคตรมี ครู ค.ศ. 1

นางทัศนีย์  พิพิธ ครูอัตราจ้าง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)