อนุทิน 103806 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สำหรับคนกรุงเทพฯส่วนใหญ่ ปากน้ำจะหมายถึง เมืองสมุทรปราการ เด็กๆเริ่มเรียนภูมิศาสตร์ คือ จุดที่แม่น้ำพบทะเล เป็นปกติของทะเลระยองที่ในหน้ามรสุมจะมีลมแรงและคลื่นสูงมาก ภาษาท้องถิ่นระยอง เรียกว่า คลื่นโต.. ในอดีตเมื่อยังเป็นเด็กเคยเห็นปากน้ำระยองเปลี่ยนจุดอยู่เนืองๆ บางครั้งคลื่นพาทรายในทะเลมาเป็นจำนวนมาก ถึงขนาดที่ปากน้ำเหลือเล็กนิดเดียว เรือประมงไม่สามารถผ่านเข้าออกได้

สิบปีผ่านมาแล้วเห็นจะได้ ราชการไทยได้ทำเขื่อนหินทิ้งเป็นระยะๆ ยาวเกือบสิบกิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำทะเลเซาะฝั่งและทำลายถนนในบริเวณนั้น ซึ่งทำมาถึงบริเวณปากน้ำด้วย เพื่อรักษาร่องน้ำสำหรับเดินเรือให้คงที่ มีชื่อว่า "โครงการก่อสร้างต่อเติมเขื่อนกันทรายและร่องน้ำระยอง" ดำเนินการโดย กรมพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม

เนืองๆ เป็นภาษาไทยโบราณ หมายถึง เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ค่อนข้างบ่อย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า from time to time วันนี้ขอเป็นครูสอนภาษาหน่อยแล้วกัน

เขื่อน

เขียน 15 Jan 2012 @ 06:18 () แก้ไข 15 Jan 2012 @ 06:28, ()


ความเห็น (0)