อนุทิน #103788

วันเด็กแล้วเด็กได้...อะหยัง
ได้แอ่วได้จกตังค์...จ่ายใช้
วันเด็กใส่ใจ๋จัง.......ชุแหล่ง จัดนา
วันต่อวันอื่นไซร้.....อ่อนไห้ใผสน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

หื้อใส่ใจ๋ละอ่อน ทุกเตื้อเจ้า

หื้อความฮักจักพา เราสดใส

หื้อติดตามใกล้ชิด ตลอดไป

หื้อเป๋นแบบอย่าง ดีดีมีค่าควร

...

หื้ออยากเขียน โคลง ค่าว เว้าคำเมือง ขอบคุณเจ้าพ่อครู :)

Ico48
ใส่ใจ๋ล่ะอ่อนหน้อย...ตึงดี
ใจ๋ใสใจ๋ใผมี..........เชื่อได้
ครูPooหนึ่งนารี.....ไหวก่อ ครูเฮย
ผู้ใหญ่ทุกคนไซร้.....จุ่งได้นำเขา