อนุทิน 103776 - นัยนา สงึมรัมย์

โครงงานบูรณาการครั้งแรกที่ศรีสุขวิทยา กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว หวังว่า นักเรียนจะแสดงความสามารถของตนเต็มที่ ชิ้นงานจากโครงงานจะเป็นชิ้นงานประเภทใดก็ตาม ถ้านักเรียนทำเต็มกำลังความสามารถ คุณครูทุกคนก็คงจะมีความสุขและภาคภูมิใจกับนักเรียน

เขียน 13 Jan 2012 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)