อนุทิน 103775 - W.ayutthaya

W.ayutthaya

เพลงเรืออยุธยา (ช) (สร้อย) บุญญาสร้างสมพระปฐมบรมกษัตริย์ ท้าวอู่ทรงผู้ทรงรัฐ(5ให้)ขัตติยา สร้างบ้านงานเมืองให้รุ่งเรืองสวยสม ให้ทั่วโลกชื่นชม(5ให้)พากันมา อยุธยาน่ายลด้วยผลิตผลคนเก่า ที่สร้างชาติสร้างเรา(5ให้)เป็นหลักกล้า บรรพชนคนเก่าสร้างเรื่องราวในอดีต เป็นวิถีชีวิต(5ให้)ที่ล้ำค่า (ต้น) แตกกิ่งก้านใบเป็นสายใยชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ(5ให้)อยุธยา ต่างชาติยกย่องให้เป็นมรดก ฉ่ำชื่นรื่นอก(5ให้)ในอุรา เป็นเมืองมรดกโลกทั่วโลกเขายกให้ ให้สมกับที่เป็นไทย(5ให้)ตลอดมา อยุธยาเรืองรองเมืองทองงามสง่า เมืองทอง เมืองทอง เรืองรอง งามส่งา

                              บรรพชนคนกล้าสร้างไว้เอย
เขียน 13 Jan 2012 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)