อนุทิน 103775 - W.ayutthaya

W.ayutthaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพลงเรืออยุธยา (ช) (สร้อย) บุญญาสร้างสมพระปฐมบรมกษัตริย์ ท้าวอู่ทรงผู้ทรงรัฐ(5ให้)ขัตติยา สร้างบ้านงานเมืองให้รุ่งเรืองสวยสม ให้ทั่วโลกชื่นชม(5ให้)พากันมา อยุธยาน่ายลด้วยผลิตผลคนเก่า ที่สร้างชาติสร้างเรา(5ให้)เป็นหลักกล้า บรรพชนคนเก่าสร้างเรื่องราวในอดีต เป็นวิถีชีวิต(5ให้)ที่ล้ำค่า (ต้น) แตกกิ่งก้านใบเป็นสายใยชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ(5ให้)อยุธยา ต่างชาติยกย่องให้เป็นมรดก ฉ่ำชื่นรื่นอก(5ให้)ในอุรา เป็นเมืองมรดกโลกทั่วโลกเขายกให้ ให้สมกับที่เป็นไทย(5ให้)ตลอดมา อยุธยาเรืองรองเมืองทองงามสง่า เมืองทอง เมืองทอง เรืองรอง งามส่งา

                              บรรพชนคนกล้าสร้างไว้เอย
เขียน 13 Jan 2012 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)