อนุทิน 103757 - พัดศรีเรือง

น.ต.ประสงค์ สุนศิริ ให้สัมภาษณ์new hour at 6.30 am.ว่าไทยอย่าตกเป็นเครื่องมือเค้า รัฐบาลควรระวังการให้สัมภาษณ์กลายเป็นการชักศึกเข้าบ้านตนเอง

เขียน 13 Jan 2012 @ 19:07 () แก้ไข 13 Jan 2012 @ 19:07, ()


ความเห็น (0)