อนุทิน 103755 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

"ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น" #ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)