อนุทิน #103755

"ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น" #ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)