อนุทิน 103755 - พัดศรีเรือง

“ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น” #ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย

เขียน 13 Jan 2012 @ 17:44 () แก้ไข 13 Jan 2012 @ 17:47, ()


ความเห็น (0)