อนุทิน #103743

                                      

นางสาวอารียา บุญยัง

ชื่อเล่น R-เล็ก

เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์ โรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

รหัสนักศึกษา 15415082

เขียน:

ความเห็น (0)