อนุทิน 103731 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ ๒ ของปีใหม่ ได้ทำการสอนนิสิตชั้นปีที่๔ มหาจุฬาฯอุบลฯ รายวิชาการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ มีบทที่ว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้นิสิตได้ไปสืบค้นวรรณกรรมอีสานที่เป็นคติธรรม มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก หากมีเวลาจำนำมาเล่าสู่ฟัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)