อนุทิน 103731 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

สัปดาห์ที่ ๒ ของปีใหม่ ได้ทำการสอนนิสิตชั้นปีที่๔ มหาจุฬาฯอุบลฯ รายวิชาการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ มีบทที่ว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้นิสิตได้ไปสืบค้นวรรณกรรมอีสานที่เป็นคติธรรม มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก หากมีเวลาจำนำมาเล่าสู่ฟัง

เขียน 13 Jan 2012 @ 08:12 ()


ความเห็น (0)