อนุทิน 103723 - ชาญโชติ

วันที่ 11 มกราคม 55 ช่วงบ่ายเข้าประชุม คณะกรรมการ AEC Prompt ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เป็นประธาน ก่อนเริ่มประชุม ดร.สุนทร ชัยยินดีภูมิ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ แขกรับเชิญ นำเสนอเรื่อง "ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน" หลังจากนั้นแขกรับเชิญท่านที่ 2 คุณชินชัย ชี้เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตราฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเสนอเรื่อง"ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน บรรยากาศของการประชุมเต็มไปด้วยสาระและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อช่วยกันทำให้ประชาคมอาเซียนบรรลุตามเป้าหมายและให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด ผู้มีบทบาทสำคัญในการเตรียมการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้มาก ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมด้วยความสนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดในการสร้างสรรค์ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ และตกลงให้ความร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกันในปี 2555 ในเชิงรุก และกำหนดว่าปี 2555 จะให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการอย่างเต็มที่ หลังจากนั้น ท่านประธานได้สรุปผลงานที่คณะกรรมการดำเนินงานในปี 2554 และแถลงแผนงานในปี 2555 โดยจะเน้นที่ภาคธุรกิจบริการ

เขียน 13 Jan 2012 @ 00:20 ()


ความเห็น (0)