อนุทิน 103718 - ชาญโชติ

วันที่ 10 ม.ค.2555 ได้เข้าร่วมสัมมนา "กลยุทธ์การฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤตการณ์น้ำ 2554 จัดโดย TMA หรือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กิจกรรมวันนี้เริ่มเวลา 13.30 น เป็น Panel Discussion ดำเนินรายการโดย คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ของ DTAC วิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พยากรณ์ว่าจากวิกฤตที่ผ่านมาคาดว่าประเทศไทยจะเสียหายประมาณ 4-5 แสนล้าน หรืออาจถึง 6 แสนล้าน และได้แจ้งที่มาที่ไปของตัวเลขที่คาดการณ์ และสรุปว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ มาก ได้แก่ธุรกิจบริการ สินค้าอุปโภค ราคาสูง ที่ไดรับผลกระทบระดับกลางได้แก่ เกษตร และสื่อสาร ส่วนที่กระทบน้อย ได้แก่การเงิน และก่อสร้าง วิทยากรท่านที่ 2 ได้แก่คุณวิสุทธ จงเจริญกิจ จากบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด พูดถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤต ; ความท้าทายใหม่ขององค์กร ท่านที่ 3 ผู้จัดการบริษัท แซมโก จำกัด พูดถึงการฟื้นตัวหลังน้ำท่วม และแผนรองรับวิกฤตการณ์ที่คาดไม่ถึง

เขียน 12 Jan 2012 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)