อนุทิน 103710 - พัดศรีเรือง

พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

เขียน 12 Jan 2012 @ 23:04 () แก้ไข 12 Jan 2012 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)