อนุทิน 103709 - พัดศรีเรือง

พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

เขียน 12 Jan 2012 @ 23:03 () แก้ไข 12 Jan 2012 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)