อนุทิน 103677 - Archanwell

Archanwell
๑.ขอแสดงความเห็น+ความรู้สึกในเรื่องร่างพรบ.เพื่อคืนสิทธิในสัญชาติไทยแก่คนไทยพลัดถิ่น คือ คนเชื้อสายไทยในดินแดนที่เราเสียไปในปลายสมัยร.๕
เขียน 12 Jan 2012 @ 11:14 () แก้ไข 12 Jan 2012 @ 11:17, ()


ความเห็น (0)