อนุทิน 103654 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

พุทธทาส "เรื่องดี ชั่ว สุข ทุกข์ บุญ บาป นั้นยังมิใช่ความสงบ"
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)