อนุทิน #103654

พุทธทาส "เรื่องดี ชั่ว สุข ทุกข์ บุญ บาป นั้นยังมิใช่ความสงบ"
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)